MARIA MAGDALENA ACTIVATIE

Activatie van de vrouwelijke Zijnsenergie
 

Al eeuwenlang is men op zoek naar de Heilige Graal, de beker die symbool staat voor het vrouwelijke aspect in onszelf en in de wereld. 2000 Jaar geleden is de grootsheid van Maria Magdalena verkleind en teruggebracht tot dit symbolische voorwerp. Mede hierdoor heeft de mannelijke energie (de behoefte aan geld, invloed, macht) eeuwenlang de scepter kunnen zwaaien over het leven op aarde en is het vrouwelijk aspect onder dikke lagen stof bedolven geweest. 

In deze tijd van verandering mag de vrouwelijke energie wederkeren en een grotere rol gaan spelen in ons leven. We mogen weer leren luisteren naar onze innerlijke stem (gevoel en intuïtie). 

Op deze avond vol licht en liefde geef ik, Luna, de energie van Maria Magdalena door. Zij zal de de vrouwelijke energie in jou activeren in een gechannelde meditatie. Verder doen we oefeningen en meditaties om vanuit je hart in je vrouwelijke kracht te gaan staan. Je zult merken dat je na de activatie meer in je Zijn en rust bent en dat je gevoelskant sterker wordt. De macht van het ego op je leven zal verminderen, waardoor je meer in vertrouwen en overgave kunt leven. Mede hierdoor krijgt je spirituele ontwikkeling een impuls. 

Praktisch

  • Tijd: van 19.30 - 22.00 uur 
  • Inloop vanaf 19.15 uur 
  • De kosten zijn €50 (contant, tikkie of PIN)
  • Het is fijn om makkelijk zittende kleding aan te doen en een dekentje mee te nemen en sloffen of dikke sokken
  • Maximaal 7 vrouwen

Terugkeer van de vrouwelijke energie

Gechanneld door Luna

De tijd is gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde in al haar kracht en al haar oerZijn. Na duizenden jaren ondergeschikt te zijn geweest aan de mannelijke energie, mag de vrouwelijke energie haar grootsheid weer tonen. Het tijdperk van doen is voorbij en het tijdperk van Zijn breekt aan en in het Zijn mag het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht zijn met elkaar.

Om het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie beter te kunnen begrijpen, willen wij zowel het proces op macroniveau als het proces op microniveau beschrijven en wij zullen beginnen met het macroproces.

De afgelopen 5000 jaar is de mannelijke energie kapitein op het schip des levens geweest. Eens heeft de mannelijke energie de scepter overgenomen van de vrouwelijke energie. Dat is het moment geweest dat het matriarchale tijdperk over is gegaan in het patriarchale tijdperk. In dit patriarchale tijdperk heeft niet alleen de mannelijke energie de scepter gezwaaid, maar heeft ook de man zich aangesproken gevoeld en samen met de ondergang van de vrouwelijke energie is de vrouw ondergeschikt geraakt aan de man.

Maar nu is het moment gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde, waardoor ook de vrouw weer naast de man gezet mag worden. In volledige gelijkwaardigheid zullen de man en de vrouw geleid worden door de vrouwelijke energie, de Zijnsenergie. Zie in, het grote verschil tussen man en vrouw, en mannelijke energie en vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie zal vanaf nu de boventoon voeren, maar de vrouw zal niet de scepter overnemen van de man. Zij zal naast de man staan en gezamenlijk zullen zij de scepter zwaaien, onder de vlag van de vrouwelijke Zijnsenergie.

En dan nu het proces op microniveau, de individuele mens. Ieder mens, zowel de man als de vrouw, draagt mannelijke energie en vrouwelijke energie in zich. Zowel voor de man als voor de vrouw geldt dat in de afgelopen eeuwen de mannelijke energie meer aanwezig was dan de vrouwelijke energie. De mens, zowel de man als de vrouw, is meer naar zijn denken (het mannelijke) getrokken dan naar zijn gevoel (het vrouwelijke). Mede hierdoor is de mens ver verwijderd geraakt van zijn natuurlijke staat van Zijn. Maar nu de vrouwelijke energie terugkeert op aarde, kan de balans in de individuele mens worden hersteld, waardoor de vrouwelijke energie evenredig aanwezig is met de mannelijke energie, in zowel de man als de vrouw.

Het evenwicht tussen daadkracht (het mannelijke) en het ondergaan (het vrouwelijke) wordt weer hersteld. De individuele mens die in evenwicht is, zal worden geleid door de vrouwelijke energie die op aarde aanwezig is. De evenwichtige mens zal beïnvloed worden door deze Zijnsenergie. Het gevoel en de intuïtie van de mens worden versterkt, waardoor het contact met het ware zelf, de ziel, weer kan worden hersteld. Zo zal de vrouwelijke oerenergie de individuele mens helpen in zijn/haar bewustwordingsproces.

En zo is het. Amen.