Wet van Aantrekking

08-11-2022

Graag wil ik het hebben over de wet van aantrekking. De wet van aantrekking is een universele natuurkundige wet, net als de wet van de zwaartekracht. Echter, de wet van de zwaartekracht is zichtbaar voor de mens en is algemeen geaccepteerd. De wet van aantrekking is onzichtbaar en daardoor niet algemeen geaccepteerd, maar het is wel degelijk een universele wet, gelijkwaardig aan de wet van de zwaartekracht.

Omdat er nogal wat verschillende verklaringen wordt gegeven aan deze universele wet, wil ik mijn kijk daarop geven.

De wet van aantrekking heeft zijn oorsprong in de bron, het Al wat Is, in dat wat in den beginne van elk levend organisme eens was. Als we ons verplaatsen naar bijvoorbeeld de mens, zullen wij dit op cellulair niveau uitleggen. Het menselijk lichaam bestaat uit ontelbare cellen die de vorm en inhoud bepalen van het wezen; de mens. Elke cel bestaat uit atomen en oneindig veel atomen vormen samen één cel. Elk atoom bestaat uit een kern en deze kern is de oneindigheid, de bron. De bron zit in oneindige aantallen ín de mens en vormt samen één energetisch geheel, wat alles is en niets tegelijk. Eigenlijk is de mens dus niets, onzichtbaar, bestaande uit de bron. Vanuit deze bron, de samensmelting van alle kernen van alle atomen in het menselijk lichaam, wordt de basis gelegd voor de wet van aantrekking.

Elk atoom en elke cel is eens ontstaan en heeft zich vermenigvuldigd en heeft een bepaalde vorm aangenomen en deze vorm heeft enerzijds een genetische oorzaak en anderzijds een energetische oorzaak. De energetische oorzaak van het aannemen van de vorm wordt in de natuurkunde over het hoofd gezien, maar is wel degelijk belangrijk. De energetische oorzaak wordt beïnvloed door externe en interne factoren. Wij willen het graag hebben over de interne factoren. De externe factoren zijn zo minimaal, dat wij deze graag buiten beschouwing willen laten.

De interne factoren van de creatie van het atoom die in het menselijk lichaam een vorm creëert, is de daadwerkelijke basis voor de wet van creatie. Als de interne factoren worden beïnvloed, wordt de kern van het atoom beïnvloed; de bron, en wordt de vorm beïnvloed. Zo kan het energetische deel invloed hebben op het daadwerkelijk tot uitdrukking komen in de stof.

Het energetische deel is in sterke mate te beïnvloeden door de gedachten van de mens. Positieve gedachten zorgen voor een gezonde kern en een gezond atoom en daarmee voor een gezond lichaam. Negatieve gedachten veroorzaken het tegenovergestelde. Dit is bij velen bekend. Wat minder bekend is dat met gedachten niet alleen het menselijk lichaam gevormd kan worden, maar ook kunnen gedachten invloed hebben op de omgeving van de mens. Aangezien de kern, de bron, niet alleen ín het menselijk lichaam zit, maar allesomvattend is en vanuit een enkel individu is de totale bron beïnvloedbaar en straalt als het ware terug naar het individu op aarde, maar dan in een externe vorm.

Alles wat verder over de wet van aantrekking is geplaatst op internet, kunnen jullie lezen. Dat behoeft van mijn kant geen uitleg meer. Maar nu weten jullie de natuurkundige uitleg vanuit hoger perspectief gezien.

In liefde, Luna ♥