Wat vieren we met Kerst?

17-12-2022

Over een kleine week is het zover. Dan vieren we kerst. Maar wat vieren we precies? Door de katholieke kerk is ons verteld dat 2000 jaar geleden kindeke Jezus onder erbarmelijke omstandigheden geboren zou zijn in een stal en daarom vieren we kerst. Diep van binnen weten we natuurlijk dat dat niet klopt. Het is een mooi verhaal, maar Jezus is geboren onder uitstekende omstandigheden en onder de bezielende leiding van een vakkundige vroedvrouw.

Wat is kerstmis dan precies? Wat vieren we dan? 

Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar de tijd van de Katharen. Misschien ken je het verhaal dat Maria Magdalena aan de bakermat heeft gestaan van deze bijzondere gemeenschap. De Katharen zijn, volgens de geschiedenisboeken, ontstaan in ca 1000 na Christus en zijn uitgeroeid in het begin van de 14e eeuw in opdracht van de paus.

Je vraagt je nu wellicht af, als Maria Magdalena na de kruisiging in ca 33 na Christus naar Frankrijk zou zijn gegaan, hoe kan het dan dat de gemeenschap van de Katharen pas duizend (!) jaar later is ontstaan?

Een eenvoudig antwoord op deze vraag is: het heeft geen duizend jaar geduurd. De Katharen zijn ontstaan in de 1e eeuw na Christus. De geschiedenisboeken hebben er 1000 jaar bij bedacht. Als je dit doortrekt naar het nu, dan betekent dat het nu niet het jaar 2022 is, maar het jaar 1022!!

Even out of the box denken... Als je dit nu eens als waarheid aanneemt. Stel dat het zo is, dat we nu in het jaar 1022 leven, wat impliceert dat voor de geschiedenis vanaf het jaar 0? Ik zal een voorbeeld geven:

De middeleeuwen, die geduurd zou hebben van 500 tot 1500: in deze periode is er helemaal niets gebeurd. Vanaf 500 hadden we de ridders die elkaar bevochten met het zwaard. Duizend jaar later zaten ze nog steeds op een paard met een zwaard aan hun zijde. Wel érg lang, vind je niet? 

Maar goed, ik dwaal af. Wat vieren we met kerst? De Katharen hadden nog het oorspronkelijke geloof in de God in zichzelf. Het was de boodschap die Jezus ook had, namelijk dat in ieder mens een Goddelijk vonk aanwezig is die geactiveerd kan worden, zodat de herinnering ontwaakt een geïndividualiseerde God te ZIJN. 

Op de winterequinox van ieder jaar, in de nacht van 21 op 22 december, kregen de Katharen - die wilden en durfden - van Maria Magdalena een inwijding waardoor de Goddelijke vonk geactiveerd werd en het Goddelijk licht in een ieder wakker werd. Door de Katharen ook wel de Christening genoemd (= kerst). Hetzelfde gebeurde met Jezus tijdens de doop in de Jordaan.

Voor de ingewijdenen volgden drie dagen duisternis. Ze werden in een tombe gelegd met een zwaar deksel erbovenop. In deze drie dagen vond de transformatie plaats van het ego (het menselijke ik) naar het goddelijke ik. En met de dageraad van de 25e december werd het zware deksel opgelicht en stapten de nieuwgeboren Goden uit de tombe. Vanaf dat moment hadden ze de beschikking over Goddelijke mogelijkheden en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het verrichten van wonderen; het kunnen materialiseren en verplaatsen. Net als Jezus.

Ervan uitgaande dat we 1000 jaar cadeau hebben gekregen en nu dus eigenlijk leven in het jaar 1022, dan vieren we met kerst al bijna 1000 jaar de geboorte van de nieuwe mens die de God in zichzelf wakker heeft gemaakt en geïntegreerd in zijn fysieke systeem.

Lieve jij. Ook jij hebt een Goddelijke vonk in je. Ook jij BENT God. Je hoeft het alleen nog maar te willen en te durven ZIJN. Ik daag je uit om in de nacht van 21 op 22 december contact te maken met Maria Magdalena en haar te vragen jou in te wijden en je Goddelijke vonk te activeren. En... om je gerust te stellen... De trilling van de aarde is inmiddels zo hoog dat drie dagen duisternis in een afgesloten tombe niet meer nodig is. God zij met je.

In liefde, Luna Magdalena ♥