Terugkeer van de vrouwelijke energie

20-02-2023

De tijd is gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde in al haar kracht en al haar oerZijn. Na duizenden jaren ondergeschikt te zijn geweest aan de mannelijke energie, mag de vrouwelijke energie haar grootsheid weer tonen. Het tijdperk van doen is voorbij en het tijdperk van Zijn breekt aan en in het Zijn mag het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht zijn met elkaar. 

Terugkeer van de vrouwelijke energie

Om het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie beter te kunnen begrijpen, willen wij zowel het proces op macroniveau als het proces op microniveau beschrijven en wij zullen beginnen met het macroproces.

De afgelopen 5000 jaar is de mannelijke energie kapitein op het schip des levens geweest. Eens heeft de mannelijke energie de scepter overgenomen van de vrouwelijke energie. Dat is het moment geweest dat het matriarchale tijdperk over is gegaan in het patriarchale tijdperk. In dit patriarchale tijdperk heeft niet alleen de mannelijke energie de scepter gezwaaid, maar heeft ook de man zich aangesproken gevoeld en samen met de ondergang van de vrouwelijke energie is de vrouw ondergeschikt geraakt aan de man.

Maar nu is het moment gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde, waardoor ook de vrouw weer naast de man gezet mag worden. In volledige gelijkwaardigheid zullen de man en de vrouw geleid worden door de vrouwelijke energie, de Zijnsenergie. Zie in, het grote verschil tussen man en vrouw, en mannelijke energie en vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie zal vanaf nu de boventoon voeren, maar de vrouw zal niet de scepter overnemen van de man. Zij zal naast de man staan en gezamenlijk zullen zij de scepter zwaaien, onder de vlag van de vrouwelijke Zijnsenergie.

En dan nu het proces op microniveau, de individuele mens. Ieder mens, zowel de man als de vrouw, draagt mannelijke energie en vrouwelijke energie in zich. Zowel voor de man als voor de vrouw geldt dat in de afgelopen eeuwen de mannelijke energie meer aanwezig was dan de vrouwelijke energie. De mens, zowel de man als de vrouw, is meer naar zijn denken (het mannelijke) getrokken dan naar zijn gevoel (het vrouwelijke). Mede hierdoor is de mens ver verwijderd geraakt van zijn natuurlijke staat van Zijn. Maar nu de vrouwelijke energie terugkeert op aarde, kan de balans in de individuele mens worden hersteld, waardoor de vrouwelijke energie evenredig aanwezig is met de mannelijke energie, in zowel de man als de vrouw.

Het evenwicht tussen daadkracht (het mannelijke) en het ondergaan (het vrouwelijke) wordt weer hersteld. De individuele mens die in evenwicht is, zal worden geleid door de vrouwelijke energie die op aarde aanwezig is. De evenwichtige mens zal beïnvloed worden door deze Zijnsenergie. Het gevoel en de intuïtie van de mens worden versterkt, waardoor het contact met het ware zelf, de ziel, weer kan worden hersteld. Zo zal de vrouwelijke oerenergie de individuele mens helpen in zijn/haar bewustwordingsproces.

En zo is het. Amen.

Gechanneld door Luna