De eindtijd - 3 cycli eindigen

13-06-2020

Door vele volkeren en profeten is reeds de eindtijd van Moeder Aarde voorspeld; Drie cycli komen ten einde en dat is uniek in de geschiedenis van de aarde. Een kleine cyclus, gedomineerd door de mannelijke energie eindigt, en een nieuwe cyclus, waarin de vrouwelijke energie de scepter draagt, staat op de mensheid te wachten. Niet alleen deze cyclus van mannelijke energie krijgt een einde, ook aan de levenscyclus van de mens komt een einde. Het leven op aarde zal eindigen om elders in het universum een vervolg te krijgen. Maar weet, aan nóg een cyclus komt een einde:

De eindtijd - 3 cycli eindigen

Vele miljarden jaren geleden is de aarde ontstaan en is bezield geraakt met de ziel Gaia, de ziel van Moeder Aarde. En nu, na vele miljarden jaren, is de ziel van moeder aarde weer teruggekeerd naar het licht en spoedig zal aan het bestaan van Moeder Aarde een einde komen. Met het einde van Moeder Aarde, de laatste planeet in dit zonnestelsel dat zijn einde zal beleven, is de laatste stap van het einde van dit zonnestelsel. Met andere woorden, met het einde van de bestaanscyclus van Moeder Aarde, komt er ook een einde aan de bestaanscyclus van dit zonnestelsel. Het hele zonnestelsel zal terugkeren naar het licht, net als voor de oerknal het geval was.

Drie cycli komen ten einde en dit is een unieke gebeurtenis. Het leven op aarde zal niet meer zijn, maar ook de planeet aarde zal niet meer zijn. Het gevolg daarvan is dat het hele zonnestelsel niet meer zal zijn. De ziel van Moeder Aarde is terug naar het licht en haar tijdelijke jas voor de periode van vele miljarden jaren, de planeet aarde, zal eveneens terugkeren naar het licht.

Vele volkeren en profeten hebben de eindtijd van de aarde reeds voorspeld. Zij wisten, aan een aantal cycli komt een einde, maar welke cycli precies dat is nooit voorspeld. En nu mag de mensheid weten wat de waarheid is. 

In liefde, Luna Magdalena ♥