Wat is Tantra?

 

Tantra is een pad van persoonlijke transformatie en spirituele groei; een bewustwordingsproces van jezelf en je leven, waarin je jezelf leert accepteren zoals je bent, zonder schuld of schaamte en waarin je uiteindelijk zult Zijn wie je werkelijk bent.

Tantra is liefde, geen techniek
Tantra is voor een ontspanning in het hart, niet voor het hoofd
Tantra is overgave, niet vechten
Tantra is drijven, niet zwemmen
Tantra is ontspanning, een diep loslaten, geen opwinding
Tantra is meditatief, niet seksueel
Tantra is om je uitspattingen te transformeren, niet om ze te steunen
Tantra is bigamie, niet monogamie
Tantra is jezelf accepteren in al je facetten
Tantra is in het hier en nu zijn
Tantra is heilig
Tantra houdt zich bezig met wat jij bent

Tantra is ook voelen, ervaren, het een keer ondergaan. Dan weet je pas wat Tantra is.
 

Google verder maar eens op Tantra. Je zult op vele websites uitleg krijgen.

 


De resultaten zijn uiteindelijk het krijgen van een open hart, een gezond lichaam, gezond denken en een gezonde vrije geest. Wanneer je volledig gezond bent ben je helemaal in harmonie met jezelf, totaal tevreden. Uiterlijke partners, sensualiteit, materie en seks zijn geen noodzaak meer. Het is prima als dat ontstaat, maar je bent er niet van afhankelijk om gelukkig te zijn. En cosmetische ingrepen zijn dan helemaal niet meer aan de orde. De uiting van een gezond mens is dat vreugde met anderen gedeeld wordt zonder dat het een noodzaak is.

 

 


De resultaten zijn uiteindelijk het krijgen van een open hart, een gezond lichaam, gezond denken en een gezonde vrije geest. Wanneer je volledig gezond bent ben je helemaal in harmonie met jezelf, totaal tevreden. Uiterlijke partners, sensualiteit, materie en seks zijn geen noodzaak meer. Het is prima als dat ontstaat, maar je bent er niet van afhankelijk om gelukkig te zijn. En cosmetische ingrepen zijn dan helemaal niet meer aan de orde. De uiting van een gezond mens is dat vreugde met anderen gedeeld wordt zonder dat het een noodzaak is.

 

 


Artikel - Intentie van een zuivere Tantrasessie

 

Een Tantra sessie is niet zomaar een pleziertje voor meer genot of extase. Deze sessies hebben een veel diepere invloed en bestrijken een veel breder terrein. Lichaam en geest komen meer in harmonie waardoor je gezonder, krachtiger en stralender wordt. Tantra beoogt uiteindelijk dat je steeds meer vrij wordt, los van allerlei denk constructies, verlangens en ook seks issues. Verder is het goed om te beseffen dat het niet de sessie is die je verder op weg helpt maar de sessiegever met een krachtig geaarde aanwezigheid, invoelingsvermogen en diep begrip. De gever voelt zich daarbij volledig comfortabel, is helemaal toegewijd en totaal betrokken bij de ontvanger. De ontvanger voelt dat en er kunnen dan werkelijk wonderbaarlijke processen/dingen tijdens een zuivere sessie ontstaan. Hieronder een aantal aandachtspunten waardoor een zuivere Tantra (healing) sessie ten volste tot zijn recht kan komen.


Voorbereiding van de sessiegever
Als eerste is het belangrijk dat een integere sessiegever een uitstekende gezondheid heeft, zowel lichamelijk als geestelijk. Een gezonde gever is vol energie, gebruikt geen drugs, rookt niet en voedt zich op een gezonde manier. Daarnaast heeft de gever een gezonde levensstijl en houding. Ook belangrijk voor een gever is dat er geen verborgen issues meer zijn, niet voor zichzelf en niet voor anderen. Door openheid en acceptatie kunnen we genezen en zijn daardoor ook in staat anderen te genezen. Je bent dan heel en geheeld . . .

Wat technieken betreft is het ‘t mooiste dat de gever een behoorlijk aantal mogelijkheden heeft geleerd en . . . weer heeft losgelaten. De gever werkt, voelt en beweegt op intuïtie, op gevoel en kent zichzelf. Het leeuwendeel van een sessie ontstaat vanuit liefde en slechts een klein deel heeft met techniek te maken. Door een meditatieve levenshouding is een gever in een staat van tevredenheid. Voordat een sessie begint wordt gemediteerd om het denken op de achtergrond te laten en het hart meer te openen.

Werken vanuit het Hart, Zijn en Liefde
De sessiegever werkt vooral vanuit het hart, wordt als het ware helemaal het hart en werkt vanuit puur Zijn. Wat ontstaat is een intens harmonieus samenvloeien van gever en ontvanger. Door deze verbinding hebben beiden baat bij de sessie. Er wordt dan gewerkt vanuit het hart en niet vanuit het denken. Het ego is tijdens de sessie volledig afwezig en men is helemaal in het Zijn. Natuurlijk heeft het massage gedeelte van een sessie ook effect wanneer er geen liefdesenergie stroomt. Maar het effect is dan veel minder. Bij een zuiver werkende sessiegever is eigenbelang iets wat absoluut niet opkomt, niet een erotisch aspect en helemaal niet een seksueel getint belang! Daarom is intense meditatie, bewust zijn, een vereiste.

Werken met (seksuele) levensenergie
Bij het geven van een Tantra healing sessie is het van belang dat de gever besef heeft van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het werken met (seksuele) levensenergie. Belangrijk is dat de gever niet verdwaald raakt in zijn eigen persoonlijkheid of persoonlijke (seksuele) issues. Daarvoor dient de gever natuurlijk, authentiek en afgestemd te zijn op de eigen natuurlijke aard. Daarbij is het belangrijk dat de gever in harmonie is met de kosmos en zich open stelt voor iets dat groter is dan zichzelf. Het komt bij het werken met (seksuele) levensenergie vaak voor dat de ontvanger daar (nog) niet mee om kan gaan en kan in verwarring raken. Voor verlangens staan soms onbewuste seksuele lijnen uit welke vice versa kunnen zijn. Dit vraagt een bijzonder grote vakbekwaamheid en ervaring van de gever. De gever balanceert daardoor steeds op het scherpst van de snede, aan de ene kant vanuit het hart heel liefdevol in verbinding zijn en aan de andere kant zich niet mee te laten slepen door eigen, nog niet getransformeerde lustgevoelens. (Seksuele) genezing vindt plaats als je heel bent geworden. Verschillende aspecten zijn weer met elkaar herenigd en er is vertrouwen op je innerlijke leiding, je hogere zelf.

Voorbereiding van lichaam en geest van de ontvanger
Om het meeste effect van een Tantra sessie te ondervinden is het goed dat het lichaam zo rein mogelijk is. Vooraf een aantal dagen vasten heeft als voordeel dat je meer ontvankelijk wordt. Daardoor krijgt het helende proces een meer directe en een meer diepe werking. Op een verantwoorde manier sporten helpt ook de lichamelijke conditie op te vijzelen. Reiniging van de geest en het leeg maken van het denken is van groot belang. Bijzonder effectieve meditaties daarvoor zijn bijvoorbeeld: Dynamic, No Dimensions, Kundalini en Mandala. Oefeningen vanuit de Gestalt en bio-energetica kunnen ook heel heilzaam zijn. Bij een heel bewuste levenshouding door middel van meditaties heeft het healingsproces tijdens een Tantra sessie een veel groter effect. Verder gaat het er in een sessie om te ontvangen zonder te hoeven geven. Daarbij is het van groot belang heel bewust te zijn wat het denken doet, zowel voor, tijdens en na de sessie. Het is goed om bewust te zijn dat sommige mensen zich verschuilen achter een spirituele façade. De onbewuste behoefte van seksueel genot komt dan pas naar boven drijven bij het uitblijven van een seksuele bevrediging of ontlading. Het komt voor dat men probeert alsnog de situatie dwangmatig naar de hand te zetten. Meditatie, bewust zijn, is hier de super medicijn.

Uiteindelijk doel
Het krijgen van een gezond lichaam, gezond denken en een gezonde vrije geest zijn uiteindelijk de resultaten. Wanneer je volledig gezond bent ben je helemaal in harmonie met jezelf, totaal tevreden. Uiterlijke partners, sensualiteit, materie en seks zijn geen noodzaak meer. Het is prima als dat ontstaat, maar je bent er niet van afhankelijk om gelukkig te zijn. En cosmetische ingrepen zijn dan helemaal niet meer aan de orde. De uiting van een gezond mens is dat vreugde met anderen gedeeld wordt zonder dat het een noodzaak is.

Tantra resumé
De insteek van Tantra op het gebied van seks is dat het bij Tantra niet om de seks gaat. Seks kan een springplank zijn, maar de bedoeling is om voorbij de seks te komen, dat het geen specifieke aandacht meer heeft. Je kunt dit alleen overstijgen door ervaring en niet door middel van ideeën en er over na te denken. Tantra is niets anders dan in het moment bewust te zijn van wat er op een directe manier ervaren wordt, zonder enige interpretatie van het denken. Dan is Tantra in de zuiverste vorm ervaren . . .
 

Namasté, groet het Goddelijke, de Buddha in je . . .

Tekst/bron: © Bron sw. Nirav Beej – TantraTempel.nl