Welkom in het Aquariustijdperk

22-09-2023

Welkom in het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrede, harmonie en spirituele groei. Terwijl we de overgang maken naar de 5e dimensie, ervaren we een verschuiving in bewustzijn en een hernieuwde verbinding met onze ware essentie.

In het Aquariustijdperk nodigt het universum ons uit om collectief te ontwaken en te evolueren naar een hoger niveau van bewustzijn. Het is een tijd waarin we ons bevrijden van beperkende overtuigingen en patronen die ons in het verleden hebben tegengehouden.

In de 5e dimensie heerst vrede en harmonie. We omarmen de eenheid van alles wat leeft en begrijpen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Deze dimensie nodigt ons uit om liefde en mededogen te verspreiden, niet alleen naar anderen, maar ook naar onszelf.

Terugkeer naar vrede en harmonie betekent ook het herstellen van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. We erkennen en omarmen beide aspecten binnen onszelf en in de wereld om ons heen. Het is een tijd waarin we samenwerken en eenheid creëren, waarbij we de kracht van diversiteit vieren.

In het Aquariustijdperk herinneren we ons onze goddelijke afkomst en onze creatieve kracht. We beseffen dat we scheppers zijn en dat onze gedachten en intenties onze realiteit vormgeven. We gebruiken deze kracht bewust en verantwoordelijk om een wereld van vrede, gelijkheid en harmonie te manifesteren.

De overgang naar de 5e dimensie is een proces van innerlijke groei, zelfreflectie en transformatie. Het vraagt om het loslaten van oude angsten, oordelen en negativiteit, en het omarmen van liefde, vergeving en acceptatie.

Laten we samen deze reis naar vrede en harmonie omarmen. Door onze individuele groei en bewustzijn te vergroten, dragen we bij aan de collectieve verschuiving naar de 5e dimensie. Samen kunnen we een wereld creëren waarin liefde en harmonie de boventoon voeren, waarin we in eenheid en vrede met elkaar samenleven.

Amen.

In liefde, Luna Magdalena