Bezield leiderschap

Bezield of dienend Leiderschap is hot. Het is de trend van deze tijd. Al een groot aantal bedrijven, zoals Microsoft, Google, General Motors, Chrysler, Shell, Unilever en vele andere, is bezig met dienend leiderschap voor een omslag op de werkvloer in het denken en doen, waarbij het systeem aan invloed inboet ten gunste van de persoonlijke kwaliteiten. Alles wordt losser, flexibeler, alles gaat meer in de stroom, in de flow.

Ook Deepak Chopra schreef er over in zijn boek 'De ziel van Leiderschap'. Bezielde leiders stellen zich in dienst van de mensen op hun werkvloer. Als de mensen goed functioneren, krijg je goede producten en diensten en tenslotte tevreden klanten.

Dit klopt, maar...

Hoe wórd je een bezield leider?

En welke eigenschappen moet je daarvoor hebben? Is het een aangeleerd kunstje, of is het een kwaliteit die al in jou zit en tot leven gewekt dient te worden?

Om een bezield leider te zijn dien je bewust te zijn van je eigen identiteit als mens en weten hoe je je verhoudt tot je omgeving. Je dient overtuigingskracht uit te stralen, waardoor je richting kan geven en kan anticiperen. Maar bovenal is het belangrijk je te openen voor je warme, zachte, intuïtieve, kwetsbare kant. Dit is een must. Enerzijds om ultieme bevrediging te krijgen in privéleven en je werk - je krijgt een voldaner gevoel - en anderzijds wordt het gevoel steeds belangrijker in ons leven.

Managers moeten compassie hebben, invoelingsvermogen, situationeel kunnen leidinggeven. Dit is bezield of dienend leiderschap. Want dienstbaarheid aan anderen is uiteindelijk het hoogste spirituele en zakelijke goed (zonder je eigen hoogste doelen en waarden te verraden).

Om je ware grootsheid tot uitdrukking te brengen in je werk is het belangrijk te beseffen dat je meer nodig hebt dan technische vaardigheden om succes te boeken. Je moet groeien als MENS. En ik kan je daarbij helpen...

Bezielde leiders richten zich op het bevorderen van gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van hun medewerkers, waarbij het potentieel van de groep naar een steeds hoger plan getild wordt. De bezield leider ontleent zijn macht niet aan andere mensen, maar uit zijn diepste wezen. Bij het bewandelen van zijn pad laat hij zich leiden door zijn eigen ziel. Het waarmerk van zijn ziel bestaat uit creativiteit, intelligentie, verenigende krachten en liefde.

~ Deepak Chopra ~  

Jouw eigen identiteit

In het coachingstraject gaan we opzoek naar je eigen identiteit en zullen deze loskoppelen van je functie. Werken vanuit je eigen identiteit geeft je meer kracht op je intuïtie af te gaan en out of the box beslissingen te nemen zonder de angst te hebben je baan te verliezen. Want jij bént toch niet je baan? Is de loskoppeling met je functie eenmaal een feit, dan zul je in staat zijn meer vanuit je natuurlijke intrinsieke kracht en authenticiteit te functioneren.

Voel jij je ook aangesproken met jezelf aan de slag te gaan? Een beter en warmer mens te worden en een bezield leider te worden? Ik neem je bij de hand in jouw ervaringsreis naar een nieuwe JIJ...

De slechtste leider is degene aan wie mensen een hekel hebben. Een goede leider is degene die mensen vereren. Een geweldige leider is degene die mensen laat zeggen: "Wij hebben het zelf gedaan."
~ LAO TSE ~