Aquarius level 2

Contact met je Hogere Zelf

Is je Zielsbewustzijn eenmaal geactiveerd en is het contact met je Ziel hersteld, dan is de volgende stap het contact maken met het Christusbewustzijn. Dit is het allesomvattende liefdesveld dat zich om de aarde bevindt. Wordt de verbinding met dit veld hersteld, dan zul je contact kunnen maken met je eigen Hogere Zelf, of Christus Zelf, die zich vlak boven jouw hoofd bevindt.

Je hogere Zelf is je innerlijke leraar, beschermer en beste vriend. Hij is ook de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt. Hij maakt onderscheid tussen goed en kwaad binnen in je, en leert je het verschil tussen waarheid en onwaarheid.

Je Hogere Zelf is als het ware de poortwachter tussen je Ziel en je Goddelijke Zelf. Of je klaar bent voor Aquarius 3 bepaal je dan ook niet zelf, maar je Hogere Zelf geeft aan als het zover is. Vergelijk het met Petrus die voor de hemelpoort staat en zijn oordeel geeft over jou en je leven. Je zult weten en voelen wanneer dat is.

Met deze inwijding geef je een deel van je persoonlijke wil op om je uiteindelijk over te kunnen geven aan de Goddelijke wil. Daar is vertrouwen voor nodig. Dat is ook wat met de inwijding bewerkstelligd wordt; een fundering van vertrouwen wordt in je basis gelegd. 

Wat kun je verwachten?

We starten om 19.00 uur met een kennismakingsronde. Dan doen we een korte geleide meditatie. Het is een gechannelde meditatie die ik doorkrijg vanuit de sferen. Dat betekent dat de energie en de woorden die doorkomen precies zijn afgestemd op de groep in het algemeen en jou in het bijzonder. De energetische voorbereiding op de inwijding vindt plaats en meestal ook een persoonlijke healing door je eigen gids.

Dan hebben we een korte pauze en uiterlijk om 20.30 starten we met de individuele inwijdingen. Die duren ca 4-5 minuten per persoon. Bij een groep van 6-8 zijn we dan rond 21.15 klaar. Gedurende deze tijd ben je zelf in stilte/meditatie. We eindigen de avond met een ervaringsronde.

Al met al is het een avond vol licht, liefde en verbondenheid met gelijkgestemden. Zeker een ervaring waard!