VROUWEN CIRKEL

Verbinden in een Sacred Space

In een liefdevolle en veilige setting van maximaal 9 vrouwen ontmoeten we elkaar om ervaringen uit te wisselen, ons hart te luchten, elkaar te helpen en te helen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

 • Seksualiteitsbeleving - taboe, open en vrij, invloed normen en waarden.
 • Wie ben jij in je (seksuele) relatie? Sta jij voor wie je bent en wat je wilt? Nee zeggen, aanmoedigen
 • Sexy vrouw | working girl | moederschap - hoe te combineren
 • In je vrouwelijke kracht staan - wat betekent dat? 
 • De Verleidelijke vrouw - seksuele intimidatie - helen van schuldgevoel
 • Zelfliefde en zelfvertrouwen 
 • Elk ander onderwerp naar behoefte

We gaan open de avond in en we zullen vanzelf ontdekken wat het onderwerp is dat op dat moment naar boven mag en kan komen. Heb er vertrouwen in dat precies dát onderwerp behandeld wordt en díe vrouwen aanwezig zijn die voor jou op dat moment belangrijk zijn voor heling en je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Geleide meditatie
Een vast onderdeel aan het eind van de avond is een geleide meditatie om dat te helen wat in het gesprek naar de oppervlakte is gekomen, zoals emoties of pijn. Ik, Luna, heb een lijntje met de spirit world en boodschappen en helende energie worden op een liefdevolle manier doorgegeven aan de groep. Hiervoor hoef je niets te doen, alleen lekker te zitten en te ondergaan. Een voorbeeld van een meditatie vind je onderaan deze pagina.

Praktisch

 • Een Vrouwencirkel is 1 keer per maand op een woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur 
 • Inloop vanaf 19.15 uur 
 • De kosten zijn €15
 • Het is fijn om makkelijk zittende kleding aan te doen en een dekentje mee te nemen en sloffen of dikke sokken
 • Maximaal 9 vrouwen (8 deelnemers + Luna)
 • Bijzondere avond: Woensdagavond 21 december + Maria Magdalena Activatie

Meditatie Maria Magdalena in elke vrouw

Gechanneld door Luna op een meditatie avond

Wij vragen je met je aandacht naar je buik te gaan en met elke inademing adem je naar de buik. De buik is de basis van je vrouwzijn. De bakermat, de heilige graal. En over je vrouwzijn willen we het graag hebben vanavond.

Jullie zitten in een proces van diepe transformatie. Jullie openen je voor het Licht. En wij zijn blij dat jullie je openstellen voor het Licht en wij zijn dankbaar om hier vanavond te zijn bij jullie, mooie wezens van Licht. Wij staan om jullie heen in een cirkel en geven jullie onze liefde. Voel onze liefde in je hart. Open je hart voor onze liefde, onze energie. Voel de liefde binnenstromen in je hartchakra. Voel je gedragen door ons Licht. Voel je gekoesterd door onze liefde. Onze liefde is oneindig...

Dit is Maria Magdalena en ik groet jullie, mijn geliefde zusters. Zo blij ben ik om hier vanavond bij jullie aanwezig te zijn. En ook ik schenk jullie mijn liefde. Voel mijn liefde in je hart... Oh mijn geliefde zusters, mijn liefde voor jullie is zo groot.De energie in deze ruimte wordt hoger en hoger en jullie energie gaat daarin mee. Jullie energie gaat resoneren op de energie van de ruimte...

Zo, mijn geliefde zusters, ik ben Maria Magdalena, maar weet, mijn energie zit ook in jullie. Je kunt dus zeggen, dat jullie ook Maria Magdalena zijn. En waarom zeg ik dit? Het doet er niet toe wie ik ben. Mijn naam is niet belangrijk. Het gaat om de energie, de vrouwelijke energie die ook in jullie huist. Een bron, een kern van vrouwelijke energie. Je zou kunnen zeggen, een bron van Maria Magdalena energie.

Graag wil ik jullie meenemen naar een plek in je lichaam waar je vrouwelijke energie huist. Je buik, waarin je eierstokken en baarmoeder zich bevinden. Ga met je aandacht naar je buik... Ik leg mijn hand nu op je buik. Voel de warmte van mijn hand... En mijn andere hand leg ik op je hart. En zo komt er een verbinding tot stand tussen je hart en je buik... De liefde uit je hart stroomt via mij naar je buik. En deze liefdesenergie wordt vermengd met vrouwelijke energie, Maria Magdalena energie. En deze hoge energie stroomt naar je buik. Je buik wordt gevuld met deze vrouwelijke liefdesenergie. Adem naar je buik...

En terwijl deze energie blijft stromen wil ik vragen aan Jezus om hier aanwezig te zijn... En Jezus legt zijn hand op je hoofd en opent je kruin... Zijn liefde stroomt je wezen in... Een stroom van Goddelijke liefde...

(Jezus) Lieve zusters, ik verwelkom jullie. Jullie energie is hoog op dit moment. Er vindt een healing plaats bij jullie, lieve zusters, door mij en vele andere wezens van Licht. Geef je over, heb vertrouwen, alles is goed. Onze liefde voor jullie is groot. Wij hebben respect voor jullie dapperheid. Dapperheid voor jullie gang naar het Licht. Respect voor jullie vertrouwen en overgave.

En de energie stroomt, de vrouwelijke liefdesenergie vanuit je hart naar je buik en de Goddelijke liefdesenergie van je kruin je wezen in. De healing is gaande, geef je over. Weet, dat wat er ook gebeurt goed is...

Jullie bevinden je nu in een bol van Licht. De energie is zo hoog en de ruimte is gevuld met engelen... En de energie stroomt nog steeds...

De healing wordt langzaam afgerond. Datgene wat gebeuren moest is gebeurd, datgene wat geheald moest worden, is geheald. En ik, Jezus, neem afscheid van jullie, geliefde zusters. Mijn dank is groot.

Zo, lieve zusters, terwijl mijn hand nog steeds je hart aanraakt en de andere hand je buik, wil ook ik mijn dankbaarheid uiten en graag wil ik daar nog het volgende aan toe voegen. Lieve zusters, prachtige wezens van Licht, weet dat jíj de Maria Magdalena bent van deze tijd, samen met alle andere vrouwen. Laat dit weten tot je doordringen. Ga met je aandacht naar je buik en laat de vrouwelijke kracht ontstaan en zeg in jezelf: "Ik ben Maria Magdalena. Ik sta in mijn kracht, in mijn vrouwelijke kracht. En mijn vrouwzijn mag er wezen, mag ontluiken als een bloem, mijn vrouwelijke kracht, mijn vrouwelijke energie mag zich uiten, mag naar voren komen. En in liefde BEN IK. Ik mag er zijn, ik mag er wezen in al mijn kracht. In al mijn vrouwelijke kracht. Met liefde en respect voor mijn medemens mag ik er helemaal zijn". En voel de vrouwelijke kracht in je buik. Voel dat het sterker is. Jouw vrouwelijke kracht is nu verankerd in je buik... Je buik, je heilige graal is de bakermat van jouw vrouwelijke kracht. En dat mag er helemaal zijn. Voor nu verlaat ik jullie. Ga in vrede, ga in liefde, gegroet.

Gechanneld door Luna tijdens een meditatieavond