♥ VOORWAARDEN VOOR DEELNAME ♥

  • Iedere deelnemer neemt volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, open te staan voor coaching. Tevens wordt respect verwacht voor het teken/woord "stop" in elke les bij ieder die het gebruikt
  • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de workshopgever voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
  • De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van de deelnemers en/of de groepsruimte en/of faciliteiten.
  • Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de cursus. Tevens worden geen seksuele handelingen toegestaan in de workshop. Dit om de veiligheid binnen de groep te waarborgen.
  • De workshopgever is gemachtigd een deelnemer die de cursusactiviteit belemmert, uit de cursus te verwijderen (zonder restitutie).

Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden ♥