Visie

in vijf stappen naar een Nieuwe Aarde

Visie

In vijf stappen naar een Nieuwe Aarde

Lange tijd heeft de mens op aarde in duister geleefd; hij was zich niet bewust van de geestelijke werkelijkheid. Door onwetend te zijn, kon de mens op aarde aspecten van zichzelf ontwikkelen die in de geestelijke wereld onderbelicht blijven, zoals de persoonlijke wil, het ego, menselijke verlangens, lust, emoties en het verstand.

Maar nu keert het licht terug op aarde. De mens mag zich weer herinneren wie hij werkelijk is: een belichaming van zijn grootse ziel, zijn ziel die vele malen naar de aarde kwam om lessen te krijgen in de stof. Aangezien nieuwe en meer geestelijke lessen wachten, mag de sluier worden opgetrokken. De mens mag ontwaken uit zijn aardse slaap...

Om wakker te worden zijn schokkende gebeurtenissen nodig. Hierdoor neemt de mens afstand van zijn oude en vertrouwde leven en gaat hij op zoek naar nieuwe visies en vaardigheden.

Het leven is geen gegeven, maar een continu ontwikkelingsproces voortgestuwd door meer en minder ingrijpende gebeurtenissen.

In vijf stappen naar een nieuwe aarde
De overgang van het oude, duale leven naar het nieuwe, harmonieuze leven gaat niet vanzelf. Het is een groot en langdurig transformatieproces bestaande uit vijf stappen, die elkaar deels overlappen. Gaandeweg stap 1 begint stap 2, enz. Ieder mens loopt het hele traject door in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen manier.

Eerste stap: Ontwaken (eind 3e dimensie)
De eerste stap in het transformatieproces is wakker worden, bewust worden. Het besef dringt door dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er een groot spiritueel leven schuilgaat achter de aardse sluiers, een leven dat we weer mogen gaan ontdekken. Dat we naast ons tijdelijke lichaam en hersenen ook een onsterfelijke ziel hebben. Dat we tijdens onze uitdagende reis door de stof begeleid worden door tal van liefdevolle wezens van licht. Dat het leven niet voor niets is, maar zin heeft, dat alles wat we meemaken een doel dient. Dat we op aarde zijn om lessen in de stof te leren, lessen die in de hemel onmogelijk zijn, waaronder het leren omgaan met onze vrije wil, ego en emoties. We gaan inzien dat de dood niet het einde is, maar een overgang naar de lichtwereld, alwaar we kunnen bijkomen van de zware levenslessen op aarde. De dood als overgang van een bepekt aards bewustzijn, naar een onbegrensd weten van de ziel.

Tweede stap: Helen (4e dimensie)
In deze fase mogen we oude, aardse opvattingen over onszelf en het leven loslaten. Overtuigingen die we vaak van anderen hebben overgenomen, zoals ouders, vrienden en leraren. Overtuigingen die veelal op angst zijn gebaseerd, die ons klein hebben gehouden en die voor veel spanning in ons leven hebben gezorgd. We leven in deze fase als een spons: we zuigen de nieuwe informatie via boeken, lezingen, websites en films op.

In deze periode van helen en loslaten gaan we ook oude pijn uit dit leven en vorige levens helen. De in ons onderbewustzijn verstopte pijn komt naar boven als het wordt aangeraakt door huidige gebeurtenissen in ons leven. Het alsnog uiten van de emoties (verdriet, boosheid, etc.) zorgt voor opluchting, waardoor we lichter, vrijer en liefdevoller door het leven kunnen gaan.

Maar dan, wat gebeurt er dan? Veel mensen denken dat we na de stap van heling direct het nieuwe leven kunnen betreden, een leven waarin we samen, vanuit het geheelde hart,  een nieuw, liefdevol en harmonieus leven gaan opbouwen. Maar ik denk dat er nog een grote zware stap tussen zit; stap 3:

Derde stap: Afbraak en leegte (5e dimensie)
In deze fase wordt ons mens-zijn afgebroken, waaronder ons ego, onze persoonlijke wil en onze menselijke verlangens. Geen enkel initiatief zal van de grond komen. Ook de ziel zal, na de hernieuwde kennismaking in fase 1 en 2, een stap terugdoen. We worden als het ware aan ons lot overgelaten. 

We zijn een roepende in de woestijn, niets en niemand hoort ons. Alles lost op in het niets. Er is geen actie-reactie meer. Berusting en acceptatie (overgave) is de snelste weg uit dit verschrikkelijk frustrerende dal. Onder meer de angst voor het Corona virus, de vaccinatie en de uitrol van 5G zorgen ervoor dat we in die leegte terechtkomen...

Het is een zeer zware periode, waarin de mannelijke doe-energie tot stilstand komt en de vrouwelijke zijns-energie opbloeit. En waarom? Om het besef diep te laten doordringen, dat we met onze menselijke mogelijkheden en vaardigheden niets meer kunnen uitrichten. Dat we geheel en al afhankelijk zijn van de inzet van de ziel en dat we maar af te wachten hebben totdat de ziel zich weer aandient. Pas als dit besef stevig is verankerd en we via volledige afbraak geheel leeg en schoon zijn, kunnen we met de opbouw van onze grootsheid beginnen. Het is niet meer mijn wil geschiede (lager zelf), maar uw wil geschiede (hoger zelf). De ziel wacht geduldig aan het einde van de donkere tunnel...

Ik kan je in deze periode ondersteunen door middel van Activaties. Lees meer ►

Vierde stap: Opbouw (6e dimensie)
In deze fase zullen we de God/Godin in onszelf gaan belichamen. De ziel keert terug in ons leven, de ziel die wordt aangestuurd door God/Godin. Ze zal zich steeds meer laten voelen, onder meer via impulsen, inspiratie en signalen. Ze zal niet alleen sturing geven aan ons leven, ze zal ook haar mogelijkheden en vaardigheden met ons delen. Dat wat we nu nog als een wonder beschouwen, misschien zelfs onmogelijk, zal langzaam maar zeker gewoon en gemeengoed worden. Denk aan: materialisatie, teleportatie en bilocatie. Onze ziel is eindeloos wijs, krachtig en liefdevol. Dit zal een geheel nieuwe ervaring voor ons zijn, een stap met een enorme impact. Een stap die we niet in een keer kunnen zetten, maar waar we langzaam aan moeten wennen. Ook zullen we in deze fase uit ons isolement treden. We zullen nieuwe verbindingen aangaan, niet meer vanuit het ego maar vanuit de ziel. 

Vijfde stap: Een nieuwe aarde (7e dimensie)
Op het moment dat we volledig onze ziel belichamen en vertrouwd zijn geraakt met de nieuwe mogelijkheden en vaardigheden, dán pas zullen we echt beginnen met het opbouwen van een nieuw en harmonieus leven op de nieuwe aarde. Stond in de 3e dimensie ons ik (lager zelf) centraal, in de 7e dimensie staat het wij (hoger zelf) centraal: leren harmonieus samen te leven zonder onszelf te verliezen (eenheid in verscheidenheid). In de 3e dimensie leerden we op eigen benen staan, leven zonder God, in de hogere dimensies zullen we ons weer gaan herenigen, leven in eenheid, leven met God.

Einde der tijden | de grote schifting

Waar bevinden we ons nu?
Dat verschilt per mens. Ieder mens loopt de stappen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een grote groep lichtwerkers is reeds ontwaakt en is bezig met het helingsproces (stap 2). Een kleine groep heeft inmiddels ook de afbraak en leegte ervaren (stap 3). De grootste golf, daar waar wij als lichtwerkers het eigenlijk allemaal voor doen, is aan het ontwaken (stap 1) en begint aan de heling (stap 2).

Een mondiale ramp?
Er zijn ook mensen die nog niet zover zijn, die het leven in de 3e dimensie nog niet kunnen loslaten. Die meer lessen in dualiteit nodig hebben. Zij zullen nog niet ontwaken. Deze mensen gaan de aarde verlaten en worden elders in 3D opnieuw geboren. De schifting tussen niet en wel ontwaakte mensen zal plaatsvinden middels grote rampen. Mensen die in het transformatieproces zitten en wiens energiefrequentie inmiddels hoog genoeg is, overleven deze rampzalige tijd kunnen hun proces voortzetten. Mensen die de eerste stappen nog niet hebben gezet en wiens energietrilling nog te laag is, zullen komen te overlijden.

Een moeilijke en zware tijd staat ons dus te wachten, zowel voor de ontwaakte mens op zijn weg door de leegte naar de hogere dimensies, als voor de niet ontwaakte mens, die zijn tocht door de dualiteit elders zal voortzetten. Het is een roerige tijd waarin ieder in zijn eigen tempo zijn eigen proces beleeft.

Het einde der tijden of de grote schifting is geen straf, maar een mogelijkheid om elke ziel zijn eigen ontwikkelingspad te laten lopen.

De levenscirkel

Met de oerknal werd onze ziel afgesplitst van de eenheid van God. Een lange weg vol uitdagingen stond haar te wachten. Een weg die haar omlaag voerde naar de donkere diepte van het leven, afgescheiden van Gods licht, onwetend van de grootsheid en eenheid van het bestaan. 

Op een bepaald moment werd uit de ziel de mens geboren. Dankzij haar stoffelijke belichaming was de ziel in staat nog verder af te dalen, naar de donkerste diepten van het bestaan. Hierdoor kon de ziel nog meer aspecten van het leven zonder God ervaren: het leven op aarde, het leven in dualiteit, in tegenstellingen en strijd, aangewakkerd door ons ego.  

Nu zijn we aangekomen op het punt het VERSTE verwijderd van de eenheid van God. Het punt waarop de grote ommekeer zal plaatsvinden, de weg terug omhoog, een weg die ons zal terugvoeren naar een leven in licht en liefde. De mens zal weer één worden met haar ziel, de ziel zal weer één worden met God. Op dat moment is de cirkel weer gesloten.  

Chaos is noodzakelijk

De drijvende kracht achter verandering is chaos. Waarom? Omdat we gewoonten en verworvenheden moeilijk kunnen loslaten. We zijn bang voor het onbekende en houden vast aan het oude, vertrouwde. Chaos brengt verandering. Het oude wordt afgebroken, waarna het nieuwe zich kan aandienen. 

Om de gewenste veranderingen mogelijk te maken, zal de chaos op aarde en de chaos in onze individuele levens de komende tijd alleen maar toenemen.

Dit is geen leuk nieuws, ook geen leuk vooruitzicht. Dit is ook anders dan je gewend bent te horen en te lezen, dat realiseer ik me. Alle berichtgevingen op het internet zijn gericht op de mooie tijd die komen gaat. Een tijd vol vrede, harmonie en vreugde.

Die mooie tijd zal zeker komen, maar eerst zullen we met z'n allen het oude leven totaal moeten afbreken om het nieuwe in de hogere dimensies te kunnen opbouwen. De oude toren zal eerst moeten omvallen, om op de puinhopen een nieuwe toren te kunnen bouwen. 

Chaos dient een belangrijk doel.
Zolang alles van een leien dakje gaat, zolang we de wind in de rug hebben, zijn we niet of nauwelijks bereid ons leven te veranderen. Waarom zouden we ook? Zodra er een storm opsteekt dienen we de mouwen op te stropen. Dankzij chaos veranderen zekerheden in onzekerheden en zullen we dus onze manier van leven dienen aan te passen om het hoofd boven water te houden. Chaos vindt plaats in elke stap, of je je nu bevindt in stap 1, 2 of 3. Hierdoor domineert chaos ons leven en zal dat de komende tijd blijven doen. Chaos is de kracht die de noodzakelijke ruimte schept voor de opbouw van het nieuwe leven.

Het oog van de orkaan De uitdaging is om in het oog van de orkaan te blijven, waardoor je het makkelijkst door de stappen heen kunt. En dit oog bevindt zich in jezelf. Zoek regelmatig de rust op en ga met je aandacht naar binnen. Daar vind je het goede gevoel, het vertrouwen dat nodig is om je door deze meest zware en lastigste periode van je zielenleven op aarde heen te loodsen. Wie zijn pijn en angst weet te transformeren in liefde en vertrouwen, zal in het oog van de orkaan verblijven.

Lieve mensen, er woedt een krachtige storm over de aarde en deze zal ook jouw leven bereiken. Of je nu wel of niet ontwaakt bent, of je nu wel of niet gevorderd bent op je spirituele pad. Om de stap naar een nieuwe aarde te kunnen maken, om ruimbaan te kunnen geven aan jouw ziel, zullen jouw menselijke wil en verlangens moeten worden afgebroken.

Mijn eigen proces van heling en afbraak

Waarop baseer ik mijn stappenplan en het scenario van chaos?
Ik ben geen doemdenker, absoluut niet. Ik baseer mijn ideeën op eigen ervaringen en op de boodschappen die ik als medium doorkrijgt.

De stappen 1 t/m 3 heb ik zelf doorlopen. Na het ontwaken (stap 1) en een intensief proces van heling (stap 2) ben ik in een proces van afbraak en leegte terechtgekomen (stap 3). Een periode van 10 jaar waarin niets van de grond is gekomen, een tijd waarin ik nauwelijks mijn hoofd boven water konden houden. Ik ben dus ervaringsdeskundige bij uitstek!

Heb ik dit als mens gewild, nee, heb ik dit als mens verlangd, nee, heb ik dit als mens gevisualiseerd, nee. Maar het is me wel allemaal overkomen...