Controle loslaten

21-09-2019

Het is een zware tijd voor velen op aarde. Maar weet, hoe zwaar deze tijden ook zijn voor zoveel mensen, het dient een doel. De aarde en de mensheid zitten midden in een grootse omwenteling. Een omwenteling van oud naar nieuw. Deze roerige tijden zijn een logisch gevolg van deze energetische verschuiving. En daarbij komt het allerbelangrijkste: hoe roeriger en chaotischer de tijden zijn, des te meer ieders ziel zich kan verbinden met zijn of haar belichaming op aarde. Dat is niet een gevolg, maar een doel van deze zware tijd.

Wij hopen dat deze uitleg voor velen ook een lichtpuntje mag zijn in deze zware tijd. Want hoe meer de ziel zich kan verbinden met zijn of haar belichaming op aarde, hoe meer draagvlak er is voor de nieuwe tijd en hoe makkelijker en sneller de nieuwe tijd geboren kan worden. En wij vragen een ieder de controle los te laten en te laten gebeuren wat gebeurt, opdat de ziel makkelijker kan indalen en zich kan verbinden.

De menselijke controle is ondergeschikt aan de goddelijke wil, op mondiaal en op individueel niveau. De persoonlijke wil van ieder individu heeft niets meer in te brengen.

Op het moment dat je dat accepteert en de controle loslaat, zal het leven een stuk makkelijker worden en zul je meer in de flow van het leven komen doordat de ziel zich sterker met jou verbonden heeft. Wij weten, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jullie mensen zijn zo geneigd de touwtjes in handen te houden, de controle over je leven stevig vast te houden. Hoe moeilijk is het om de touwtjes los te laten en je over te geven aan dat wat is. Hoe moeilijk het ook is, het is wel de enige manier om klaar te zijn voor de nieuwe tijd.

Als alle controle losgelaten zou worden, zouden er geen moeilijke en zware tijden meer zijn. Echter een grote en invloedrijke groep mensen wil zo graag de touwtjes in handen houden, dat zij zich in alle bochten wringen om dit te kunnen blijven bewerkstelligen. Dit gaat zo dwars in tegen de energie die nu heerst op aarde, dat het hen veel moeite kost. Maar op een gegeven moment moeten ook zij de touwtjes loslaten omdat zij voelen dat het leven en God sterker zijn dan zij. Op het moment dat dat gebeurt, als de meest invloedrijke mensen op aarde de touwtjes los móeten laten, zal de nieuwe tijd geboren kunnen worden. Daar is deze chaos op aarde ook voor nodig, om de machthebbers min of meer te dwingen de touwtjes los te laten.

En zo is het.

Gechanneld door Luna Magdalena