Nieuw licht op Adam en Eva

12-02-2020

Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, de tijd die volgens de bijbel het paradijs werd genoemd.

Nieuwe lessen voor de mensheid 

Weet, het leven op aarde is ontstaan uit een zaadje dat tot bloei is gekomen. Het leven is vele malen in de geschiedenis van de aarde ten onder gegaan om miljoenen jaren later weer als een zaadje tevoorschijn te komen (zie channeling over Darwin). De tijd van het paradijs vond plaats in een van de eerste keren dat het leven als een zaadje tot stand is gekomen. Moeder Aarde was nog verlicht en de vrouwelijke oerenergie, de energie van het zijn, voerde de boventoon in die tijd. De mensen die in het paradijs leefden, waren gelukkig. De energie tussen het mannelijke en het vrouwelijke was in balans.

Na vele duizenden jaren in harmonie geleefd te hebben was het tijd voor de mensheid nieuwe lessen te leren en daarvoor was het noodzakelijk dat het paradijs zou verdwijnen. Door het uit balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie kon dit bewerkstelligd worden. Volgens de bijbel leefden er slechts twee mensen in het paradijs, de man Adam en de vrouw Eva. Maar weet, Adam was geen man, maar was het symbool van de mannelijke energie en Eva was geen vrouw, maar was het symbool van de vrouwelijke energie. Het was tijd om de scepter, die in het bezit was van de vrouwelijke energie, over te dragen aan de mannelijke energie, opdat de mensheid de kans kreeg lessen in dualiteit te leren.

Volgens de bijbel verleidde de slang Eva om van de appel van de boom van goed en kwaad te eten, waardoor het paradijs ten onder ging. Deze gebeurtenis volgens de bijbel is wederom symbolisch. De slang staat voor God, het hogere, het universele, en volgens het goddelijk plan werd het vrouwelijke gevraagd de scepter over te dragen aan het mannelijke. Dat gebeurde, het vrouwelijke werd ondergeschikt aan het mannelijke en de mensheid kreeg die lessen aangeboden die het nodig had om verder te groeien.

Weet, God zelf heeft het vrouwelijke gevraagd afstand te doen van de scepter, opdat de mensheid de kans kreeg nieuwe lessen te leren in dualiteit. God heeft nooit de rug toegekeerd naar de mensheid, Hij is zelf verantwoordelijk geweest voor het verloop van het leven, zoals God altijd verantwoordelijk is voor het verloop van het leven. Er is geen goed en geen kwaad, voor God is alles goed.

Zo ook met de eindtijd die komen gaat. Weet, het is niet God die de mensheid straft, het is God die de beslissing neemt tot het einde der tijden. Ook hier is geen goed en geen kwaad, alles is goed en dient de mensheid om te groeien in bewustzijn, net als destijds in het paradijs. God is verantwoordelijk voor de openbaring, de openbaring van vrede en liefde. En zo is het.

Wij groeten jullie in licht en in liefde, amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl