KUNDALINI EN CHAKRA'S

Het rijzen van de kundalini energie vanaf de stuit tot de kruin kan leiden tot vervolmaking, verlichting, zelfrealisatie, en het opgaan van het ego in het Al. Een actief en open kundalini-kanaal geeft aan dat wij ons leven en de levenskracht optimaal laten stromen, en onze potentie ten volle benutten. Eenmaal opgewekt stroomt de kundalini-energie door het sushumna, een energiekanaal welke het etherisch equivalent van onze ruggengraat is.

Op deze energiebaan van de kundalini-energie zijn de zeven chakra's gesitueerd. Deze spelen een rol bij het rijzen van kundalini en de uitdrukking ervan. Het woord chakra is ook Sanskriet en betekent "rad" of "wiel". 

Een chakra is een energetisch knoop- of kruispunt, een soort rotonde van energie. Met de chakra's nemen wij energie op en geven wij energie af. Er zijn verschillende chakra's, groter en kleiner, in ons energetische lichaam. Meestal wordt er binnen spirituele disciplines geconcentreerd op en gewerkt met de zeven bekende chakra's:

1 wortelchakra - overleven, levenswil, voortplanting, eerste levensbehoefte, contact met de aarde, fundamenteel menszijn; bijnieren, genitaliën, blaas en ruggengraat.

2 buikchakra - centrum van seksualiteit, opslagplaats van eerste indrukken en oude emoties, vitaliteit, begeerte; voorplantingsorganen en urogenitale stelsel, nieren, geslachtsklieren en benen 

3 plexus solaris/zonnevlecht (maag) - centrum waar alle energie die door het lichaam stroomt wordt verwerkt, zetel van macht, eigenheid en kracht, maar ook angst en dominantie; maag, lever, galblaas, alvleesklier

4 hartchakra - centrum van emoties en liefde voor zelf en anderen, vertrouwen, vrede, vergeving en mededogen; het fysieke hart en de thymus 

5 keelchakra - communicatie, uiting van wat in je leeft, creativiteit, schepping en zelfexpressie, verantwoordelijksheidgevoel; keel, schildklier, bovenste deel van longen en armen, spijsverteringskanaal

6 voorhoofdchakra - helder inzicht, hoger weten, telepathie, waarheid en inspiratie; onderste deel van de hersenen, linkeroog, neus, wervelkolom en oren

7 kruinchakra - bewustzijn van eenheid, verbinding tussen mens en kosmos, spiritualiteit; bovenste deel van de hersenen, rechteroog en epifyse


Elk chakra heeft een specifieke lading en betekenis, en reguleert zoals je hierboven kunt zien bepaalde functies zoals communicatie, assertiviteit, intuïtie en het vermogen om liefde te geven en te ontvangen.

Chakra's functioneren organisch en natuurlijk, we hoeven hun werking en aard niet altijd bewust te activeren. Een voorbeeld: als we in het dagelijkse leven onszelf uitgedaagd zien om een weerwoord te geven of om ons standpunt te verduidelijken, raakt automatisch en vanzelfsprekend het keelchakra actief - via dit centrum uiten we onze intentie en onze mening. Voelen we ons op ons gemak bij iemand, dan gaan als vanzelf het hart en de buik stralen (affiniteit, delen, huiselijk gevoel, veiligheid).

Soms is een centrum geblokkeerd. De energie stroomt dan niet vrij. Deze blokkades ontstaan door pijnlijke ervaringen, angst, twijfel of beperkende factoren buiten onszelf die ons iets willen leren en laten inzien over onszelf en onze vermogens.

Wanneer de kundalini ontwaakt, activeert en stijgt, kan de energie dus vastlopen en druk gaan uitoefenen ter hoogte van een geblokkeerd of inactief centrum. Dit kan zich uiten in de vorm van fysiek ongemak of in de vorm van problemen op het gebied dat samenhangt met de hoedanigheid en invloed van het betreffende chakra.

Healing, meditatie, aandacht en juiste persoonlijke ontwikkeling kan weer zorgen voor een goede doorstroom en het voltooien van het rijzen van de energie. Bij deze methodes kan aandacht worden besteed aan de kundalini-energiebaan en ook aan de chakra's als afzonderlijke "haltes" die de energie aandoet op de weg naar het kruincentrum.

Eenmaal geactiveerd, is het stijgen niet permanent. De energie kalmeert weer en vindt haar weg neerwaarts, terug naar het basiscentrum bij de stuit. Hoe lang en hoe intens het kundalini-pad (ook wel het kundalini vuur) actief blijft, verschilt van persoon tot persoon en ook al naar gelang de behoefte, mentaal-emotionele draagkracht en levensomstandigheden van de persoon.