BLOG

Alles over de veranderingen op aarde

Op deze pagina vind je onze boodschappen | channelings | artikelen over de chaos op aarde en het grote overgangsproces waarin wij ons thans bevinden.

Artikelen van Ismaël:

Wat staat ons dit jaar te wachten? De verwachtingen waren en zijn hooggespannen. Het jaar 2020 wordt het jaar van de grote ommekeer. We nemen afscheid van het oude leven in duister en stappen het nieuwe leven in licht en liefde binnen.

Ons leven schudt op dit moment op zijn grondvest. Door de angst voor de verspreiding van het Corona virus, zijn we een groot deel van onze vrijheid kwijtgeraakt. We worden opgeroepen om binnen te blijven en, als we op pad moeten, gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Deze maatregelen hebben enorme psychologische, sociale en economische gevolgen....

Het leven speelt zich af in verschillende dimensies. Hoe lager de dimensie hoe lager de energietrilling van alles wat leeft, hoe hoger de dimensie hoe hoger de energietrilling. Moeder Aarde is de afgelopen jaren verschoven van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Wat heeft de verhoogde energietrilling voor consequenties voor ons leven op aarde?

Channelings van Luna:

De afgelopen jaren is de energie op aarde verhoogd van de 3e naar de 5e dimensie. Ieder mens op aarde is meegegaan in de trilling omhoog. Dit is een onvermijdelijk gevolg en niet afwendbaar. Of de mens nu wil of niet, de energie in ieders systeem is de afgelopen jaren opgehoogd naar de 5e dimensie. Dat betekent dat op dit...

In het bijbelboek Openbaringen beschrijft apostel Johannes het einde der tijden. Vraag is of het einde der tijden op een rampzalige manier zal verlopen of dat de mensheid op een vreedzame en liefdevolle wijze zal overgaan naar een nieuw leven. Onze vrienden van het licht zeggen het volgende hierover:

Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, de tijd die...