ARTIKELEN

Artikelen door Ismaël

Alles over de chaos op aarde en het grote overgangsproces waarin wij ons thans bevinden.

Wat staat ons dit jaar te wachten? De verwachtingen waren en zijn hooggespannen. Het jaar 2020 wordt het jaar van de grote ommekeer. We nemen afscheid van het oude leven in duister en stappen het nieuwe leven in licht en liefde binnen.

Ons leven schudt op dit moment op zijn grondvest. Door de angst voor de verspreiding van het Corona virus, zijn we een groot deel van onze vrijheid kwijtgeraakt. We worden opgeroepen om binnen te blijven en, als we op pad moeten, gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Deze maatregelen hebben enorme psychologische, sociale en economische gevolgen....

Het leven speelt zich af in verschillende dimensies. Hoe lager de dimensie hoe lager de energietrilling van alles wat leeft, hoe hoger de dimensie hoe hoger de energietrilling. Moeder Aarde is de afgelopen jaren verschoven van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Wat heeft de verhoogde energietrilling voor consequenties voor ons leven op aarde?

Wie droomt er niet van een ontmoeting met zijn tweelingziel? Iemand die onvoorwaardelijk van je houdt en bij wie je helemaal jezelf mag zijn. In deze tijd van grote veranderingen is de kans op een droomontmoeting groter dan ooit. Kunnen we ons verheugen op een roze wolk, of moeten we de mouwen opstropen net als in een gewone relatie?

De nieuwe aarde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen vrij zwart-wit opgeschreven.

Jezus deed tijdens zijn leven een belofte: Ooit zal ik -de Messias- wederkeren om een tijdperk van licht en liefde in te luiden, oftewel het Koninkrijk Gods. Zijn voorspelling was voer voor menig speculatie de afgelopen 2000 jaar. Klopt de profetie over de verlossing? Zo ja, wanneer en hoe dan? Met dit artikel wil ik graag een duit in het...

Met kerst herdenken we de geboorte van een van de meest aansprekende mensen op aarde ooit: Jezus. Een man die zijn naasten liefhad, een man die de ogen van zijn medemens opende met inspirerende inzichten en opmerkelijke wonderen. Hoe kreeg hij, de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, dit voor elkaar? Waarom was hij eigenlijk naar de aarde...

Dit artikel is een reisverslag van de ziel. Door weer kennis te maken met de ziel, leren we het leven vanuit zielsniveau te bezien. Alleen vanuit dit hogere standpunt kunnen we de veranderingen op aarde begrijpen en accepteren.

Geld en banen verdwijnen, de politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen persoonlijke levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een welvarende toekomst? Wat is er in vredesnaam aan de hand?...

Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we de liefde voor onszelf, de ander en al wat leeft te hervinden. Hierdoor gaan we constructieve bijdragen leveren aan het leven op aarde in plaats van destructieve bijdragen. De liefde vinden we terug door onszelf te helen. Helen betekent dat we de blokkades tussen...

Wie de ontwikkelingen op aarde beziet, gelooft zijn eigen ogen niet. Ondanks het feit dat reeds velen hun licht hebben ontstoken, tiert het duister nog welig op aarde. Veelverdieners graaien maar door en vechtersbazen draven maar door. Hoe kunnen wij hiermee omgaan? Waarin schuilt de oplossing? Moeten we in actie komen en het duister van repliek...

Lange tijd heeft de mens op aarde in duister geleefd; hij was zich niet bewust van de geestelijke werkelijkheid. Door onwetend te zijn, kon de mens op aarde aspecten van zichzelf ontwikkelen die in de geestelijke wereld onderbelicht blijven, zoals zijn wil, ego, emoties en verstand. Maar nu keert het licht terug op aarde. De mens mag zich...